Етнографско строителство

 • Географски район на обекта
 • Период на пресъздаване
 • Брой членове на семейството
 • Тип заобикаляща среда
 • Вид използвани материали
 • Съвременни удобства

Какво представлява етнографското строителство?

Етнографското строителство е най-специфичната дейност, която изпълняваме. За изпълнението на даден проект трябва да бъдат спазени някои важни особености, а именно:

 • географски район на обекта
 • период, който трябва да се пресъздаде
 • брой членове на семейството
 • типа на заобикалящата среда, било то селска или градска
 • вид използвани материали

Общото мнение е, че този вид строителство трябва да наподобява даден период от минали години и векове. Това в общия случай е вярно, но трябва да се има предвид и една много важна подробност, че трябва да се познава и много добре строителството от този период. Защо!? Ами за да не изглежда проекта на евтина имитация на нещо, което не наподобява нищо. В някой случаи дори сме ходили по музеи и сме се допитвали то стари архитекти и строители, от които да научим спецификата на вида етнографско строителство на дадения район преди да започнем изпълнението на проекта.

Географски район

Всеки регион в България има собствени архитектурни специфики за всеки период от историята на страната. Освен това в миналото строителството се е извършвало с материали предимно от природата – дървени греди, камък, пръчки за плет, кирпич, ковано желязо и други. Изработката на такъв тип къщи също се е съобразявала и със разположението на селото – в коя част на балкана или равнината се е намирало, колко дълго е лятото и зимата. Къщите обикновено са строени с изглед изток-запад за да може да се използва слънчевата светлина през целия ден, а сенчестите места са използвани за стопански постройки. Също така при повечето къщи основите и първия етаж са изграждани от дялан камък. Обикновено първият етаж е бил предназначен за едрия рогат добитък, който освен това е служил и за отопление на живущите на горния етаж. Вида на материала също е определян от спецификата на местоположението. 

Период на пресъздаване

Периода на пресъздаване на даден етнографски проект е може би най-сложната част от подготовката. Ние спазваме строго определени правила, които никога не нарушаваме защото резултатите няма да са сполучливи. А именно: къщата на какъв човек е била, дали е бил местния чорбаджия или колар, дали е имало църква или някакъв вид учреждение в близост до себе си. Наглед детайли, които в днешно време никой дори и не знае, че ги е имало, а в миналото са били основни при строителството на къщи. За това и всички ние въздишаме по едновремешната красота на селата и градовете ни. 

Брой членове на семейството

Броя на хората които са живели едно време е определял и вида на строителството на дадена къща. Например, градските къщи в миналото са били предвидени за едно семейство. Защото в повечето случай са живеели без наличието на прислуга или по-възрастни роднини. За сметка на това, в селските райони, където броя на членовете на една къща е бил много по-голям поради нуждата от постоянна работна ръка и къщите са били много по-големи. Всички знаем от разказите на нашите класически автори като Иван Вазов, колко челяд е наброявала една къща.

Тип заобикаляща среда

Разположението на обекта също е от значение. Дали е в градска или селска среда определя много последващи процеси. Географското разположение, надморска височина, гориста или равнинна местност и ред други неща. Например градските етнографски къщи са с по-високи прозорци и по-високи тавани от селските, защото в много случаи тези къщи са копирани от архитектурата на Австро-Унгарската империя, а в такъв вид къщи са живели и творили много видни композитори, музиканти и писатели. От своя страна височината на тавана и големината на прозореца определят акустиката на къщата. Много често ще забележите, че такъв тип къщи имат и покриви с кубета които също са служили за подобряване на акустиката на помещенията. В замяна на това, селските къщи от същия период са с големи чардаци, по-малки прозорци, по-дебел зид на стените и всичко това е служило да предпазва от горещите летни дни и студените дни през зимата.

Вид използвани материали

Използваните материали в миналото не са варирали много. Предимно са използвани дървени трупи, дърво, камък, кирпич, вар, желязо и други. Комбинацията и съчетанието им е различно за всеки регион в страната. Например къщите покрай покрай морето нямат много камък в основите си защото първо климата е по-мек и второ няма голям брой реки от където да се добие речен камък. Също така знаете, че например морския пясък задържа влага, а не я отблъсква.

В замяна на това къщите в планинските райони ползват много камък за основите си благодарение на това, че има реки, от където да се добие. Това е бегъл щрих, който може да ви загатне за процеса на работа който следваме.

Съвременни удобства

Имайки в предвид гореказаното искаме да отбележим, че всички съвременни удобства могат да бъдат постигнати в къща от старинен или етнографски модел. Работата с някои видове съвременни материали определено подпомага за постигането на всякакъв вид удобства.