Строителен мениджмънт

  • Оглед на обекти и изготвяне на експертиза за нужните строителни дейности и изготвяне на оферти
  • Съдействие за осигуряване на материалите за обекта
  • Връзка с фирми за изграждане на ВиК, парно отопление и ел. инсталации, дограми и врати
  • Съдействие при изграждане на пещи за печене

Всички консултантски дейности и огледи се заплащат. Ако фирмата изработи проекта, сумата за консултацията се приспада.